Allmen fysioterapi
Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med utdanning fra høgskole- og universitet. Kropp, bevegelse og funksjon er fysioterapeuters kunnskapsfelt. Vi har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Grundig undersøkelse og vurdering gir utgangspunkt for valg av behandlingstiltak.


Psykomotorisk fysioterapi
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Livsbelastninger, traumatiske opplevelser og stress påvirker kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønstre i muskulatur kan føre til låst pust og smertetilstander. Ved å bli kjent med egne bevegelsesmønstre og kroppslige reaksjoner kan spenningsforhold i kroppen endres. Målsetning i terapi er å bidra til selvhjelp.

Psykomotorisk fysioterapi kan tilbys ved blant annet
- vedvarende smertetilstand i muskulatur.
- anspenthet og plager relatert til pust.
- angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer.


Manuellterapi
Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, vurdering og behandling av plager i muskel- og skjelettsystemet. En manuellterapeut kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist.


Feldenkraismetoden
Feldenkraismetoden handler om læring og bevisstgjøring gjennom bevegelse. Vi utforsker hvordan vi kan være lettere, smidigere og mer avspente gjennom sekvenser av rolige og komfortable bevegelser. Ved å være oppmerksomt tilstede i kroppen, kan du etablere nye og mer tjenlige bevegelsesmønstre og vaner. Slik kan Feldenkrais gi deg et redskap til å bevege deg bort fra smerter, ubalanse og utmattelse og finne veier til mer frihet, klarhet, sammenheng, kreativitet. Mer naturlig og mer elegant!

I individuelle timer benytter vi en behandlingsbenk, og feldenkraispedagogen bruker berøring for å veilede deg gjennom bevegelsene. I gruppene er du selv mer aktiv, på matter på golvet, men også sittende, stående og gående.

Les mer her:
www.feldenkraismetoden.no
www.facebook.com/feldenkraisforalle 

     _