Bevegelsesgrupper
Psykomotorisk trening foregår i grupper med inntil 10 deltakere. Kvinner og menn i separate grupper.
Det gjøres en individuell undersøkelse og vurdering i forkant av deltakelse. I gruppen jobber vi med bevisstgjøring av spenningstilstander og pust gjennom bevegelse og øvelser. Det legges vekt på positiv bevegelsesopplevelse og avspenning.

KOLS-grupper samt gruppetrening for svaksynte og blinde
Trening for begge disse grupper består av oppvarming, kondisjonstrening, styrke/balanstrening, tøyning og avspenning. Gruppetreningen varer i 90 minutter.

Svimmelhetsgrupper
Det gis behandlingstilbud i gruppe til personer med svimmelhetsproblematikk i samarbeid med Balanselaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus.

Fysio-pilates
Fysio-pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Mange av de tradisjonelle pilatesøvelsene bærer preg av at Josef Pilates jobbet mye med dansere som krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det gjennomsnittet i befolkningen har. I fysio-pilates har metoden blitt oppgradert med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene er blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygging og dermed har nye øvelser kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap enten du er frisk eller har fysiske plager. I treningen legges det særlig vekt på å styrke de dype musklene rundt mage og rygg, og å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener uhensiktsmessig slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Dette gjør at kroppen belastes feil og faren for skader og kroniske smerter øker. Andre viktige elementer i fysio-pilates er styrke, fleksibilitet, holdning, pust og avspenning.

 

    _